1. Start
  2. Hjelpetiltak
  3. Circle of security - Trygghetssirkelen
Man med mössa

Circle of security - Trygghetssirkelen

COS - Circle of security er et verktøy som bygger på tilknytningsteori og forskning. Trygghetssirkelen er på en måte et veikart for hvilke behov barnet har, hva signalene de gir betyr, og hva vi kan gjøre for å møte barna bedre i deres behov.

COS-Intervention

Vi tilbyr COS intervention behandlingsprogram som strekker seg over 8-12 måneder. Gjennom behandlingen forsøker man å få en god behandlingsallianse med den som mottar behandlingen. Målet er å skape en så trygg ramme som mulig i det øyemed å oppdage det som er vanskelig og utfordrende sammen med den som mottar behandlingen. I denne trygge rammen jobber man sammen for å fasilitere et empatisk skifte der styrkeperspektivet og trygghet på egne utfordringer skal gi nye tilnærminger for å løse omsorgsutfordringer som enten ikke er kjente eller som er for vanskelige å løse for den som mottar behandling. Modellen har innslag av psykoterapi og kognitiv terapi.

COS-Parenting

COS-Parenting er knyttet opp mot samme teori som COS-Intervention. Modellen er kursbasert og gjennomføres over 8-12 samlinger der man kan motta kurset både som enkeltperson eller i grupper. Det brukes omfattende videomateriale i undervisningen og felles refleksjonsoppgaver. Modellen fordrer evne til egenrefleksjon uten stor grad av støtte fra instruktør. Modellen passer godt som en innføring i tenkningen rundt COS og gir den som mottar kurset et godt verktøy for egenutvikling i sin videre omsorgsutøvelse. Modellen egner seg ikke for foreldre som har massive omsorgsutfordringer og liten evne til refleksjon rundt sin egen rolle som forelder. I disse sammenhengene bør COS-Intervention vurderes som alternativ.

Kjeld Christian Fjeldvig

Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder

kjeld.christian.fjeldvig@humananorge.no952 79 549