Humana omsorg og assistanse tilbyr omsorgsboliger og omsorgstjenester over hele landet. Region Vest omfatter Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Agder.