Hem 909 46 000 Spørsmål om boenhetene våre? Ring oss
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Region Sør dekker fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland

Boligene i region Øst

Alle avdelingene våre har fellesområder der beboerne selv kan velge å være sammen med de andre, eller de kan trekke seg tilbake på egne rom. Vi oppfordrer beboerne våre til å være aktive, og tilrettelegger for hver og én, slik at han og hun får leve et godt liv, med utgangspunkt i sine forutsetninger.

Fritt brukervalg

I Oslo kommune er det fritt brukervalg. Det betyr at alle over 18 år med en utviklingshemming, kan benytte seg av vårt bo- og avlastningstilbud.

Våre medarbeidere

Med solid, tverrfaglig kompetanse, kan medarbeiderne våre ta godt vare på mennesker i mange ulike livssituasjoner. Vi er vant til mangfold, og setter pris på det. Vårt arbeidsteam består av dyktig personell med ulike formell og uformell kompetanse, bakgrunn, kjønn og alder. Dette gir oss en god bredde og et hyggelig og stimulerende miljø.

Følg oss i sosiale medier