Hem 909 46 000 Spørsmål om boenhetene våre? Ring oss
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Vi har et veletablert omsorgstilbud spredt rundt i region Nord, som omfatter Nordland og Troms og Finnmark. Kontakt oss gjerne med forespørsler om individuelt tilpassede løsninger.

Vårt omsorgstilbud i Nord-Norge

Humana helse og omsorg i region nord har tilbud for mennesker med ulikt behov for hjelp og støtte i hverdagen. Vi tilbyr individuell tilrettelegging ut fra den enkeltes forutsetninger og utfordringer. Eksempel på dette kan være psykiatri, tvunget psykisk helsevern, psykisk utviklingshemming, personlighetsforstyrrelser, rus, kriminalomsorg (§ 12–soninger), tilknytningsforstyrrelser og traumeomsorg.

Individuelle løsninger

Løsninger i våre boliger; individuelt tilrettelagt ut fra alder, omsorgsbehov, annet. Til alle våre lokasjoner er det tilknyttede biler, da en ønsker at alle som bor hos oss skal ha mulighet for en meningsfylt hverdag og tilpasset aktivitet. Samarbeid med pårørende foresatte og verge – relasjonsarbeid, er en viktig del av vår jobb

Følg oss i sosiale medier