Nina Lian Sjøgren: – Å jobbe i Humana skiller seg ut for nettopp handlekraft og skreddersydd oppfølging

Publiseringsdato: 22-10-2020

Noe av det beste med å jobbe i Humana, ifølge miljøterapeut Nina, er at verdiene våre virkelig blir etterlevd i alle ledd, og at hun får tillit til å ta beslutninger og gjennomføre egne ideer. Her forteller hun om hvorfor hun har valgt å arbeide i akkurat Humana – og hvorfor dette er den beste jobben hun noensinne har hatt.

Jeg valgte å takke ja til en stilling i Humana fordi jeg har tro på visjonen «Alle har rett til et godt liv. Ja, alle», men la meg utdype: Jeg opplever at lederne og de ansatte virkelig lever opp til de holdningene og verdiene. Hvis ikke hadde ikke dette vært aktuelt for meg.

I Humana er det genuint engasjerte mennesker med en entusiasme for de det dreier seg om, men også viljen til å ta grep som styrker en felles god kultur.

Min erfaring er at det generelt kan være mange flotte ord, men lite handlingskraft bak. I oppdrag som handler om menneskers beste, er fravær av disse grunnleggende egenskapene rett og slett farlig - og kan i verste fall forsterke en situasjon som ikke tåler forverring.

Jeg har etter hvert vært med på mange forskjellige prosjekt i regi av de store, offentlige etablerte institusjonene, men å jobbe i Humana skiller seg ut for nettopp handlekraft og skreddersydd oppfølging. Ikke minst er tilliten jeg får til å ta beslutninger og tiltak jeg tror kan være fruktbare helt uvurderlig.

Vi har mulighet til å forebygge og utvikle på en måte som er helt unik, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har trivdes så godt i noen annen jobb. Dette har, kort oppsummert, med resultatene våre å gjøre.

Jeg har forsket på forebygging av utenforskap og de ulike strategiene. Derfor er jeg overbevist om at framgangsmåten Humana har – en uredd, åpen og ærlig tilnærming til enkeltindividets faktiske ønsker og behov, tiden man får til å bygge tillit, fleksibiliteten til å tilpasse noe annerledes enn forventet - altså er en metode som gir resultater man kanskje i utgangspunktet hadde vanskeligheter med å se for seg - nettopp for dets kompleksitet.

I fundamentet av denne fleksibiliteten opplever jeg også et ryddig og våkent blikk på struktur og orden i organisasjonen. Dette er også avgjørende for meg for å kunne trives.

Jeg opplever i tillegg at min brede og høye utdannelse, erfaring og spisskompetanse blir sett og satt pris på, ikke minst tatt på alvor. Det gjør også noe med min vilje til å gi alt jeg har - til tross for at det i perioder kan være krevende. Jeg kan til og med i mine foredrag til førstelinjetjenesten gå god for at det virkelig finnes håp i de mest fastlåste situasjoner - dersom man har en troverdig og helhetlig tilnærming.

Når jeg tenker på helheten i hva vi gjør, er jeg veldig glad for å kunne si at jeg synes de som blir tatt imot i Humana-familien er genuint heldige. Både beboer og ansatt.