Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre regioner

Mer kontaktinformasjon

Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for utviklingshemmede

Publiseringsdato: 09-06-2016

3. oktober 2016 ble utredningen «På lik linje» overrakt Barne- og likestillingsdepartementet.

Utvalgets oppgave var å vurdere om utviklingshemmedes situasjon i dag er i tråd med grunnleggende rettigheter og politiske målsettinger. Samt foreslå tiltak som sikrer at rettigheter blir ivaretatt og politiske mål oppnås.

På bakgrunn av dette ble foreslått åtte løft som skal være med på å bedre situasjonen til utviklingshemmede. Disse løftene skal være med på å sikre:

  1. Selvbestemmelse og rettssikkerhet.
  2. Likeverd og inkluderende opplæring.
  3. Arbeid for alle.
  4. God helse og omsorg.
  5. Eget hjem.
  6. Kompetanse og kunnskap.
  7. Koordinerte tjenester.
  8. Målrettet styring.

Les mer om de åtte løftene i utredningen her.