Hem 909 46 000 Spørsmål om boenhetene våre? Ring oss
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Se webinaret "Tvang og makt i helse og omsorg"

I Humana omsorg og assistanse er vi opptatt av at helsepersonell er seg bevisste sin rolle og hvilken makt de besitter i møte med personer som er avhengige av gode og trygge omsorgstjenester.I miljøarbeid er det ofte vanskelig å avdekke hva som er ulovlig bruk av tvang og makt og hva som er nødvendige tiltak. I Humanas webinar gir vi en enkel og oversiktlig innføring i lovverket, etiske retningslinjer og krav til faglig forsvarlighet i helse og omsorgstjenesten.