Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre regioner

Mer kontaktinformasjon

Personlighetsforstyrrelser er en gruppe ulike diagnoser som alle sammen kjennetegnes av avvik i personlighetstrekk. Dette påvirker ofte relasjoner til de rundt, og kan oppleves utfordrende både for personen selv og omverden. Med god støtte og tilrettelegging er det mulig å gi god hjelp særlig til de som har fått en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. I våre tiltak har vi samarbeidet tett med fagmiljøer som driver behandling med dialektisk atferdsterapi. Dette gjør at vi kan følge opp våre brukere også i hjemmet etter samme metodikk.