Hem 909 46 000 Har du spørsmål om tjenestene våre, kontakt oss.
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Omsorgsboliger for personer med personlighetsforstyrrelser

Vi ivaretar individuelle personer på deres egne premisser

Personlighetsforstyrrelser er en gruppe ulike diagnoser som alle sammen kjennetegnes av avvik i personlighetstrekk. Dette påvirker ofte relasjoner til de rundt, og kan oppleves utfordrende både for personen selv og omverden. Med god støtte og tilrettelegging er det mulig å gi god hjelp særlig til de som har fått en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. I våre tiltak har vi samarbeidet tett med fagmiljøer som driver behandling med dialektisk atferdsterapi. Dette gjør at vi kan følge opp våre brukere også i hjemmet etter samme metodikk.