Hem 909 46 000 Har du spørsmål om tjenestene våre, kontakt oss.
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede

Vi har erfaring, kompetanse og kapasitet til å ivareta psykisk utviklingshemmede og gi dem et godt liv.