Hem 909 46 000 Har du spørsmål om tjenestene våre, kontakt oss.
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon

Omsorgsboliger for personer med autisme

Autismespekterlidelser medfører ofte utfordringer med sosialt samspill.

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker i sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Graden av funksjonsnedsettelsen er varierende og en pleier derfor å snakke om autisme som en spekterlidelse. Av tilleggslidelser som er vanlig for denne gruppen så har mange nedsatt kognitiv funksjon og det er også en overhyppighet av epilepsi.

Våre medarbeidere har erfaring og spesialkompetanse for å ivareta mennesker med autisme og beslektede utviklingsforstyrrelser. Vi tilbyr både avlastningstjenester og omsorgsboliger. Snakk med oss om muligheter i din region.