Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre regioner

Mer kontaktinformasjon

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker i sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Graden av funksjonsnedsettelsen er varierende og en pleier derfor å snakke om autisme som en spekterlidelse. Av tilleggslidelser som er vanlig for denne gruppen så har mange nedsatt kognitiv funksjon og det er også en overhyppighet av epilepsi.

Våre medarbeidere har erfaring og spesialkompetanse for å ivareta mennesker med autisme og beslektede utviklingsforstyrrelser. Vi tilbyr både avlastningstjenester og omsorgsboliger. Snakk med oss om muligheter i din region.