Vi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling.

Kompetansebygging i Humana

Kompetansebygging har en helt sentral plass innenfor Humana helse og omsorg. Både for å tiltrekke oss de beste ansatte, men også for å sørge for at de forblir de beste. Vi legger til rette med kurs og opplæring allerede før nye ansatte skal få begynne å jobbe med brukere på våre avdelinger.

Alle som jobber innen helse og omsorg har et kontinuerlig tilbud om opplæring i løpet av året. Hver måned er knyttet til et tema. I dette temaet blir det så holdt undervisning, gjennomført e-læringskurs, og drøftet i veiledning slik at kunnskapen integrerer seg og tilpasses hvert enkelt tiltak.

Noen av de sentrale temaene vi jobber med er faglig forsvarlighet, brukermedvirkning, medisinhåndtering, makt og tvang samt trekk ved de mest vanlige psykiske lidelsene og hvordan disse interagerer med vår brukergruppe.

Foruten interne kurs er også Humana opptatt av tett kontakt med de ledende fagmiljøene i Norge. Flere av våre ansatte tar ekstra utdanning i regi av nasjonalt kompetansesenter for sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri, og vil gjennom dette være helt i forkant når det gjelder vurdering og tiltak rundt voldsrisiko.

Kvalitet i alle ledd

Kvalitet i alle ledd

I Humana helse og omsorg har vi mennesker med bred erfaring som har kvalitet og kvalitetssikring som sitt hovedområde. Dette innebærer at våre avdelinger både gjennomgår internkontroller og internrevisjoner med jevne mellomrom for å sikre en jevn og høy kvalitet i våre tiltak.

Fagsjef

Fagsjef

For å sikre en kontinuerlig utvikling og oppdatering innen det som skjer innen helse og omsorg har vi i Humana helse og omsorg ansatt en psykologspesialist. Fagsjef har ansvaret for opplæring av de ansatte i Humana i samarbeid med et sterkt fagmiljø med bred erfaring. Han jobber også tett opp imot vår kvalitets avdeling og bistår også med veiledning inn i tiltak der det trengs tettere oppfølging.