Vi tilbyr avlastningstjenester

Humana helse og omsorg tilbyr avlastningstjenester over hele landet. Lik som alle våre omsorgstjenester blir avlsatningstjenestene individuelt tilpasset.

Avlastning er tilbud der brukere kan være hos oss i for eksempel helger eller ferier. Dette er primært for å avlaste omsorgsgivere eller hjelpeapparat i perioder der det er behov for dette. På lik linje som våre andre tiltak tilrettelegges tilbudet individuelt ut ifra behovene til bruker.

Alle brukere som kvalifiserer for Helse og omsorgstjenester jmfr helse og omsorgstjenesteloven kvalifiserer for slike tiltak. Det er bare omfanget og lengden på tjenesten som skiller dette ad fra andre omsorgstjenester. Slike oppdrag tilpasses ut i fra ønskene til oppdragsgiver og eventuelle omsorgspersoner.