Hem +47 993 63 386 Har du spørsmål om tjenestene våre, kontakt oss.
Kontakt våre regioner Mer kontaktinformasjon
Bilde av fasaden til boligen i Gjøvik
Tilbake til Et landsdekkende omsorgstilbud

Humanas helse- og omsorgsdivisjon bidrar til at landets kommuner kan ivareta sine forpliktelser overfor personer som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kontakt oss her for å få bistand.

Vi har kort responstid på etablering av nye boenheter, og vi åpner gjerne nye avdelinger i din kommune eller der hvor det er ønskelig. Vår bolig i Gjøvik er klar for inntak. 

Humana omsorg og assistanse tilbyr et bredt spekter av skreddersydde omsorgstjenester, og våre tjenester omfatter blant annet:

  • Avlastningstilbud
  • Barneboliger (boliger til barn under 18 år med tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven)
  • Heldøgns bemannede boliger for personer med psykiske lidelser og utviklingshemminger
  • Boliger til personer under tvungent psykisk helsevern
  • Boliger til personer som soner etter straffelovens §12
  • Overgangsboliger
  • Aktiviteter og dagtilbud


Har du spørsmål om tjenestene våre eller vil ha hjelp, kan du ta direkte kontakt med virksomhetsleder Marita Fiksdal, eller fylle ut kontaktskjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Marita Fiksdal Virksomhetsleder Innlandet og Viken +47 993 63 386

Kontaktskjema

Humana i sosiale medier