Kvinnelig medarbeider med grafisk bakgrunn

Slik jobber vi

Med individuell tilpasning tilrettelegger vi for at beboerne våre skal få en meningsfylt hverdag.

Beboernes selvbestemmelse og innflytelse i eget liv er førsteprioritet for oss. Dette innebærer at både beboere og deres nærstående skal kunne være med på å påvirke utformingen og utførelsen av de tjenestene de mottar av Humana. Vårt hovedmål er at de som bor hos oss skal føle seg som hovedpersonen i eget liv.

Individuelle løsninger

Alle som flytter inn i våre boliger skal føle seg trygge på at de mottar god individuell støtte i dagliglivet. Vi bemanner hvert tiltak etter behov og etter avtale med oppdragsgiver - spesialtilpasset den enkelte beboer. Oppgaven med å finne personale som passer sammen med den enkelte beboer er noe vi tar på alvor, fordi vår erfaring tilsier at dette fører til stabilitet, og er med på å øke beboers grad av trivsel.

I møte med våre beboere skal vi:

  • Ivareta beboers rett til personvern
  • Respektere tjenestemottakerens integritet og egenart
  • Tilstrebe likeverdig behandling og motvirke forskjellsbehandling
  • Legge til rette for at beboerne våre i størst mulig grad kan ivareta egen livssituasjon

«Det er viktig at aktiviteten oppleves som meningsfull og givende for den enkelte, og at det ikke bare «er en aktivitet».

Mestring gjennom aktivitet

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet forebygger sykdom og gir overskudd til å takle hverdagens utfordringer. I Humana helse og omsorg har vi stor tro på at beboerne gjennom meningsfylte aktiviteter vil oppleve mestring og økt livsglede. Aktivitetstilbudet vårt er derfor alltid tilrettelagt beboers ønsker, interesser og mestringsnivå.

Vår kompetanse

Alle ansatte på avdelingene våre har solid og tverrfaglig kompetanse. Vi mener mangfold er viktig, og har et godt balanserte team sammensatt av dyktig miljøpersonell med ulik kompetanse, bakgrunn, alder og kjønn.

I våre tiltak sørger vi for:

  • At halvparten av de ansatte i tiltaket har 3-årig helse og/eller sosialfaglig høgskoleutdanning, og har førerkort.
  • Å ta i bruk personell med relevant kompetanse
  • Å bemanne tiltaket med personell i medleverturnus (3-7-4-7). Dette betyr at beboerne vil forholde seg til få personer i det daglige, noe som gir gode forutsetninger for å skape stabilitet, trygghet og gode relasjoner.