Norsk natur

Aktiviteter og opplevelser

Aktivitet og opplevelser ligger i ryggmargen til Humana.

Vi ser at meningsfylte aktiviteter er svært viktig for at våre beboere skal oppleve god livskvalitet. Vi har stor tro på at man gjennom opplevelser opplever mestring og livsglede, og vi strekker oss langt for å legge til rette for at våre beboere skal oppleve dette.

Vi i Humana er spreke og kreative når vi jobber med aktivitetstilbud og vi tilrettelegge aktivitetstilbud etter ønsker, interesser og mestringsnivå. Vi har gode systemer og verktøy for kartlegging og synliggjøring av den enkeltes interesser og ferdigheter.Det er viktig at aktiviteten føles meningsfull og givende for den enkelte, og at det ikke bare «er en aktivitet».Fysisk aktivitet betyr mye for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Regelmessig fysisk aktivitet forbedrer den fysiske formen og gjør oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.