A woman walking down a street

Vår kompetanse

Vi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling.

Kompetanse i Humana

Kompetanse har en helt sentral plass i Humanas helse- og omsorgsarbeid. Vi påtar oss ansvaret for å gi tjenester til personer med komplekse behov, og vi er avhengige av å sikre nødvendig kompetanse- og kompetanseutvikling for å sikre faglig forsvarlige tjenester. For å tiltrekke oss de beste medarbeiderne, og for å sørge for at de forblir de beste, har vi et omfattende program for kompetanseutvikling. Vår kompetanseplan starter allerede før nye ansatte medarbeidere har sin første arbeidsdag, og strekker seg gjennom hele arbeidsforholdet.

Alle som jobber innen helse og omsorg har et kontinuerlig tilbud om opplæring i løpet av året. Hver måned er knyttet til et tema. I dette temaet blir det gjennomført undervisning, e-læringskurs og drøftet i veiledning slik at kunnskapen integreres og tilpasses beboernes behov.

Noen av de sentrale temaene vi jobber med er faglig forsvarlighet, brukermedvirkning, medisinhåndtering, makt og tvang, samt trekk ved de mest vanlige psykiske lidelsene og hvordan disse interagerer med våre brukergrupper.

Foruten interne kurs er også Humana opptatt av tett kontakt med de ledende fagmiljøene i Norge og flere av våre ansatte kan ta etter- og videreutdanninger, og delta i forskning- og kompetanseutvikling i samarbeid med de ledende fagmiljøene i landet.