Young people looking at cellphone

Omsorgstjenester for personer med schizofreni

Vi tilbyr avlastningstjenester og omsorgsboliger med kompetent personale

Schizofreni er en gjennomgripende lidelse som påvirker hvordan en tenker, føler og opplever verden. Det er ulike teorier om hva schizofreni skyldes, men de fleste er enige om at det er en kombinasjon av miljøfaktorer så vel som en arvelig sårbarhet. Sykdomsdebut pleier å være i slutten av tenårene til begynnelsen av 20-årene, men kan også forekomme i andre livsfaser. En pleier å dele symptomene inn i positive symptomer slik som vrangforestillinger og hallusinasjoner og negative symptomer som tilbaketrekking, flathet, gledeløshet og manglende mimikk. Mange har god hjelp av medisiner og kan leve relativt normale liv, mens andre har behov for omsorgstjenester og tett kontakt med spesialisthelsetjenesten livet gjennom.

Vi tilbyr både avlastningstjenester og fulltidsomsorgsboliger for mennesker med schizofreni. Våre ansatte har den nødvendige kompetansen og erfaringen.