1. Start
  2. Helse- og omsorgstjenester
  3. Målgruppe og omsorgstjenester
  4. Omsorgstjenester for personer med posttraumatiske lidelser
A boy reading a book.

Omsorgstjenester for personer med posttraumatiske lidelser

Våre medarbeidere har erfaring og kompetanse for å ivareta mennesker som har vært utsatt for alvorlige hendelser.

Posttraumatisk stresslidelse er en reaksjon på en alvorlig hendelse som vedkommende har vært utsatt for. En skiller mellom PTSD og kompleks PTSD der sistnevnte er mer hemmende. Vanlige symptomer ved PTSD er gjenopplevelse av hendelsen som inkluderer sterk angst, flashbacks, mareritt og invaderende tanker. Disse symptomene kan fremkomme via ulike stimulus slik som lyder, lukter eller andre sanseopplevelser noe som medfører at mange utvikler unnvikelsesatferd, noe som kan hemme videre livsutfoldelse.

Alle mennesker er forskjellige, og har ulike behov. Vi skreddersyr løsninger for avlastning eller botjenester for det enkelte individet.