1. Start
  2. Helse- og omsorgstjenester
  3. Målgruppe og omsorgstjenester
  4. Omsorgstjenester for personer med personlighetsforstyrrelser
Young people with a tablet

Omsorgstjenester for personer med personlighetsforstyrrelser

Vi ivaretar individuelle personer på deres egne premisser.

Personlighetsforstyrrelser er en gruppe ulike diagnoser som alle sammen kjennetegnes av avvik i personlighetstrekk. Dette påvirker ofte relasjoner til de rundt, og kan oppleves utfordrende både for personen selv og omverden. Med god støtte og tilrettelegging er det mulig å gi god hjelp særlig til de som har fått en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. I våre tiltak samarbeider vi tett med spesialisthelsetjenestene og benytter anerkjente metoder.