1. Start
  2. Helse- og omsorgstjenester
  3. Forespørsel om plassering
A group of people sitting next to a window

Forespørsel om plassering

Humana omsorg og assistanse bidrar til at landets kommuner kan ivareta sine forpliktelser overfor personer som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Har du spørsmål om våre omsorgstjenester eller inntak? La oss ta kontakt med deg!