Hem 909 46 000 Ønsker du å bli familiehjem? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Anas gikk fra å være en vrang syndebukk til å gi folk en sjanse. Det er hans egen fortjeneste, men han hadde ikke klart det uten fosterhjemmet og fosterfar spesielt. Han kom til noen som trodde på ham, og som tok ham på alvor. Nå synes ikke Anas livet er så urettferdig lengre, og fosterhjemmet er fortsatt hjemme for ham selv om han har flyttet ut.