Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Noen ganger kan familiesituasjonen bli vanskelig å håndtere selv. Noen familier vil da trenge ekstra støtte og veiledning for å få en bedre hverdag. Da kan hjelpetiltak i hjemmet være en løsning.

Humana har lang erfaring med å skreddersy hjelpetiltak til kommuner.

Noen av områdene vi jobber med er:

  • Oppfølging av ungdom som er flyttet ut av familiehjem eller institusjon
  • Veiledning av kommunale familiehjem
  • Gi råd og veiledning til familier
  • COS-P veiledning
  • COS-I behandling
  • Tilsyn i hjemmet, fosterhjemmet eller under samvær
  • Familieterapi