Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Får jeg treffe søsknene mine?

Barneverntjenesten skal legge til rette for at du får treffe søsken og andre familiemedlemmer som er viktig for deg, dersom Fylkesnemnda ikke har bestemt noe annet.

Vi i Humana og fosterforeldrene dine vil hjelpe deg til å holde kontakt med familien.