Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Kan jeg jobbe heltid samtidig som jeg er familiehjem?

Ja, i visse tilfeller kan du jobbe heltid samtidig som du er familiehjem. Det som er viktig, er at du har tid og overskudd til et barn som trenger ekstra støtte.

I perioder kan barnet ha et ekstra stort behov for støtte, og da er det viktig med en fleksibel jobb som legger til rette for dette. I en del beredskapshjem og familiehjem må det være en voksen hjemme på heltid.