Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hvordan blir vi godkjent som familiehjem?

Det er kun barnevernet som kan godkjenne dere som fosterhjem, ikke Humana familiehjem. Vår oppgave er først og fremst å gjøre dere klare til å bli godkjent. Dette gjør vi som hovedregel ved å gjennomfører fire samtaler, inkludert et tilknytningsintervju. Familiens voksne medlemmer må fremlegge helseattest og vandelsattest.

Videre innhenter vi referanser fra ulike instanser. Rekkefølgen kan variere noe fra sted til sted. Ta kontakt med oss, så får du vite mer om dette.