Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hvor lenge bor barnet hos oss?

Målet med en familiehjemplassering er alltid at barnet skal flytte hjem igjen til foreldrene sine. Noen ganger er barnet eller ungdommen plassert for en kortere periode, og kan flytte hjem igjen til foreldrene sine etterhvert. Andre ganger må barnet bli boende i familiehjemmet gjennom hele oppveksten. 

Ettersom ingen på forhånd med sikkerhet kan si om forutsetningene for at barnet kan bo hos de biologiske foreldrene vil endres, kan man heller ikke svare på hvor lenge barnet vil bli boende i familiehjemmet. Flyktningbarn som kommer alene og ikke har foreldrene sine i Norge, vil bli boende til de er selvstendige nok til å kunne flytte til egen bolig.