Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hva er forskjellen på et fosterhjem og familiehjem?

Et fosterhjem er et hjem som tar imot fosterbarn inn i sin vanlige hverdag uten ekstra forsterkning eller ekstra veiledning. Begge fosterforeldrene har ofte arbeid utenfor hjemmet. Oppfølgingen av et fosterhjem er jevnlig og etter en fastsatt plan.

Et forsterket fosterhjem kalles ofte et familiehjem, og er et hjem hvor det er ekstra ressurser. Dette kan for eksempel være ved at en av de voksne er frikjøpt og har sin jobb i hjemmet med å være fosterforelder. Et familiehjem får tettere veiledning enn et fosterhjem, og får også ulike kurs for å lære mer om barn med forskjellige utfordringer.