Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Hvis vi trenger hjelp, hvilken støtte får vi?

Som familiehjem får dere en godtgjørelse for at dere åpner hjemmet deres. Godtgjørelsen er skattepliktig, gir rett til sykepenger og gir pensjonspoeng, men ikke rett til tjenestepensjon. Fosterhjemmet mottar også utgiftsdekning til å dekke de daglige utgiftene for barnet.