1. Du er her: Bli beredskapshjem

Beredskapshjemmene våre ønsker å gi barn og unge som kommer i en akuttsituasjon trygge rammer i en ellers uforutsigbar hverdag.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er et privat hjem som tar imot barn og unge på kort varsel. Familien kan enten være stor eller liten, men det vil alltid være én i familien som har hovedansansvaret for fosterbarnet, og som er engasjert på heltid.

Barn må flytte inn i beredskapshjem av ulike grunner. Ofte er det en akuttsituasjon, og barnet har behov for et stabilt og forutsigbart hjem frem til barnvernet finner en mer varig løsning. Som bereskapshjem har familien kompetanse og ressurser til å møte dette behovet og sørge for at barnet får mulighet til å senke skuldrene og oppleve trygghet.

Jente ser inn i kameraet med et litt alvorlig blikk.

Krav til hjem

Kravene til å bli beredskapshjem tilsvarer kravene til familiehjem. Det er fordelaktig at minst én av de voksne i hjemmet har relevant utdanning eller kompetanse og erfaring med barn og unge, men personlige egenskaper veier også opp.

Finn ut mer