Har du spørsmål om inntak eller hvordan du kan bli familiehjem i våre regioner? Ta kontakt med våre regionledere.

Våre regionledere

Lene Eilertsen Regionleder Vest 981 20 067
Rita Ødegården Regionleder Øst/Inntaksleder 481 29 810
Terje Smevold Regionleder Sør 913 40 669