Før eller senere kan de fleste mennesker oppleve motgang i livet. Sammen med våre familieterapeuter kan du og din familie finne nye måter å overkomme det som er vanskelig på. 

Bestill time

Hjelp i ulike livsfaser

Humana familiehjem i Bergen tilbyr terapeutiske samtaler til enkeltpersoner, par, og familier som står overfor ulike utfordringer i hverdagslivet.

Faser i livet der familieterapi kan være til hjelp:

 • I starten av et kjæresteforhold eller når man får sitt første barn
 • Når barna flytter hjemmefra
 • Samlivsbrudd og konflikter før og etter bruddet
 • Dødsfall og andre kriser i familien

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en samtaleform, der terapeuten jobber med en familie eller et enkeltindivid. Familieterapien har som mål å avhjelpe familier med problemer de opplever sammen med de som er viktigst for dem; familien og andre nære personer. Systemisk familieterapi har som grunnverdi at vi alle lever i samspill og i relasjon til andre mennesker, og at problemer må sees i forhold til de som er viktige for oss.

Våre familieterapeuter i Bergen

Målet med veiledningen

I veiledningen tar vi utgangspunkt i systemisk metode som er en anerkjent retning innenfor familieterapifeltet. Begge terapeutene har sosialfaglig bakgrunn med videreutdanning i systemisk familieterapi og nettverksarbeid fra Høgskolen på Vestlandet. Det betyr at vi sitter med mye kunnskap om betydning av relasjoner og for hvordan vi mennesker har det fysisk og psykisk, og ikke minst hvordan vi fungerer sosialt.

Hvilke utfordringer du og din familie opplever i hverdagen kan variere. Noen mål for veiledningen kan være å:

 • Forbedre kommunikasjonen i familien
 • Finne veien videre etter utroskap/ eller andre samlivsproblemer
 • Finne enighet og samarbeid i foreldreskapet
 • Finne strategier til å håndtere tenåringstiden
 • Finne strategier til å leve og komme gjennom livskriser

Timepris

En time varer i 60 minutter og må avbestilles senest 24 timer før avtalen. Vi kan også komme på hjemmebesøk, men dette vil vi da fakturere ekstra for.

 • Enkeltperson 800 kr pr. time
 • Par 950 kr pr. time
 • Familie/gruppe kr 1000 pr. time
 • Student 650 kr pr. time