En kille som står lutad mot en vägg av trä

Er dere en vanlig familie med et uvanlig stort hjerte?

Tilbake til familiehjem og hjelpetiltak

Vi søker ikke etter «superhjem», vi ønsker oss helt vanlige familier. Det aller viktigste du kan ha, er vilje og ønske om å ta inn et barn i din familie, for å gi det kjærlighet, trygghet og støtte til en konstruktiv utvikling og et godt liv.

Passer dere som familiehjem?

For at du skal bli vurdert som familiehjem hos oss må du ha:

  • Plettfri vandel 
  • Stabil livssituasjon
  • Interesse og overskudd til å gi barn eller ungdommer et trygt og godt hjem.
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn og ungdom rom for livsutfoldelse

Steg for å bli godkjent som familiehjem

1

Dere tar kontakt med oss

Første steg er at dere tar kontakt med oss for å få vite mer om hvordan det er å være familiehjem i Humana.

2

Første intervju

Teamlederne våre kommer til å ha samtaler med dere og hjemmeboende barn. Vi vil også komme på ett eller flere hjemmebesøk.

3

Godkjenning av dere

Det er kun barneverntjenesten som har myndighet til å godkjenne nye familiehjem. Godkjenning gis på bakgrunn av dokumentasjon om hjemmet og barnet som har behov for hjelp.

4

Opplæring

Alle familiehjem må gjennomføre tredagers grunnkurs før de kan ta imot plasseringer. Kurset tar b.la opp temaene; hvordan det er å være fosterhjem, fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og teori knyttet til tilknytning og traumebevisst omsorg.

5

Plassering av barnet

Vi er opptatt av at barnet og familien går godt sammen, og derfor vil vi gjøre vårt beste for å finne en god match. Til syvende og sist er det dere som familiehjem som bestemmer om dere kan ta imot barnet.

6

Oppfølging av Humana familiehjem

Dere vil få tett oppfølging av egen teamleder. Vanligvis foregår veiledning hver 14. dag, men i starten er det ofte behov for hyppigere veiledninger. Ved spesielle behov underveis i plasseringen vil vi tilby dere flere veiledningstimer. Dere vil også få tilbud om opplæring og gruppeveiledning hver 6. uke.

Jeg vil vite mer

Er du er interessert i å bli familiehjem eller bare ønsker å vite mer om hva det innebærer? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Vi kommer deretter til å avtale en telefonsamtale der du forteller oss mer om deg og din familie. På et senere tidspunkt vil vi komme på hjemmebesøk.

Ja, jeg vil bli kontaktet!

«Det er faktisk en veldig takknemlig oppgave»

Anne-Liv og Edvard hadde allerede vært fosterhjem i åtte år og hadde snakket om at det fremover skulle bli mer tid til reiser og ferie. Når Humana ringte svarte de allikevel ja til å bli fosterhjem på nytt.

Rollen som fosterforeldre