Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Flere hundre barn står uten et trygt hjem i Norge, derfor ønsker vi mange flere familiehjem.

Hva er et familiehjem?

Familiehjem omtales gjerne som et forsterket fosterhjem, og er et tiltak for barn og unge som trenger ekstra omsorg og oppfølging i hverdagen. Noen av barna har så store behov at et vanlig fosterhjem ikke strekke til, og da er familiehjem en løsning der den ene fosterforelderen er hjemme med barnet på heltid. 

Familiehjem og fosterhjem – det er en forskjell

Familiehjem og ordinære fosterhjem er to ulike forskjellige plasseringsformer, men fellesnevneren er at de skal skape et stabilt miljø for barnet slik at det får mulighet til å oppleve trygghet og utvikle seg positivt.

I et ordinært fosterhjem har fosterforeldrene som oftest vanlig arbeid i tillegg til oppdraget som fosterhjem. For noen barn som bærer med seg særlig vanskelige opplevelser så er det behov for ekstra støtte, og da kan det å flytte inn i et forsterket fosterhjem være en god løsning også kalt familiehjem.

Full score på trygghet i våre familiehjem

Høsten 2020 gjennomførte vi en barne- og ungdomsundersøkelse blant unge som bor i våre familiehjem. Les hvordan undersøkelsen gikk, og hva divisjonsdirektør Jan Andre Hansen har å si om resultatene.

Les resultatene her

Trygghet og trivsel øker jevnt i våre institusjoner

Høsten 2020 gjennomførte vi en barne- og ungdomsundersøkelse blant våre beboere i institusjon. Les hvordan undersøkelsen gikk, og hva divisjonsdirektør Jan Andre Hansen har å si om resultatene.

Les resultatene her
Issifou smiler til kameraet

«Jeg har masse kjærlighet å gi og tenkte at dette kunne passe utmerket for meg»

Issifou var enslig og hadde voksne barn da han valgte han å bli familiehjem for første gang. Nå er det «sønnen» som er hovedfokus og kjærlighet er løsningen på det meste.

Issifou forteller

Følg oss i sosiale medier