Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

BPA handler om verdier. BPA handler om hva som er viktig i folks liv. Derfor er det viktig at arbeidsledere og assistenter snakker sammen om verdier, reflekterer sammen om verdier og rett og slett gjør arbeidsplassen – BPA-ordningen – til et mer verdibasert sted.

Her finner du et verktøy for nettopp et slik verdiarbeid. I verktøyet finner du spørsmål og påstander om verdier som kan være gode refleksjonsverktøy for arbeidsledere og for assistenter.