Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 8

Jeg arbeider alltid for å involvere vedtakseier i spørsmål som berører dem i det daglige.

- Hvordan gjør du det? Gi eksempler. (Dette er et nyttig spørsmål i ordninger hvor vedtakseier selv ikke er arbeidsleder).