Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Verdispørsmål - tydelige verdier

Klikk på et av plusstegnene for å trekke et verdispørsmål.

 1. Vi snakker mye om våre verdier – det som er grunnleggende viktig på denne arbeidsplassen.

  - Er verdier en del av hverdagen på denne arbeidsplassen? Hvis ikke, hva kan du gjøre for å forbedre det?

 2. Jeg engasjerer meg i kollegaer/vedtakseieren.

  - Hvordan viser du dette engasjementet? Hva mer kan du gjøre for å vise engasjement?

 3. Hvilke verdier fra oppveksten er fortsatt viktige for deg?

  - Hvordan påvirker de deg på arbeidsplassen?

 4. Jeg tar ansvar, noe jeg viser hver dag ved å…

  - Gi eksempler! Hvordan kan du bli enda bedre på det?

 5. Jeg kan være meg selv på jobb/når jeg har assistenter på jobb.

  - Er det forskjell på hvem du er privat og i jobbsammenheng? Hva betyr det å være seg selv, og kan man være det på flere måter?

 6. Jeg velger å ha en positiv innstilling og vise glede på arbeidsplassen.

  - Er glede på arbeidsplassen noe man kan velge? Hvordan kan vi få mer glede inn i arbeidsdagen?

 7. Jeg jobber hver dag for å fremme trivsel på arbeidsplassen.

  - Hva kan du og andre på arbeidsplassen gjøre for deg som du setter pris på? Og hva du du gjøre for dem?

 8. Jeg arbeider alltid for å involvere vedtakseier i spørsmål som berører dem i det daglige.

  - Hvordan gjør du det? Gi eksempler. (Dette er et nyttig spørsmål i ordninger hvor vedtakseier selv ikke er arbeidsleder).