Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 11

Jeg synes det er god kommunikasjon mellom arbeidsleder og assistentene.

- Hvis du kunne forbedre noe, hva skulle det være?