Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 10

Jeg vet hvordan jeg skal prioritere når det er mye som må gjøres.

- Hvordan håndterer du situasjoner/dager når det blir mye? Når det pågår over lengre tid?