Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 8

Hvis det er noe jeg ikke er enig i, tar jeg det opp med vedkommende i det riktige forumet.

- Snakker vi med hverandre i stedet for om hverandre? Kan vi bli bedre på det, og i så fall hvordan?