Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 5

Jeg utviser åpenhet og respekt i samtaler og møter med andre.

- Gjør du det også når dere ikke er enige? Er det vanskelig eller enkelt? Når er det enklere? Når er det vanskeligere?