Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Spørsmål 5

Jeg utviser åpenhet og respekt i samtaler og møter med andre.

- Gjør du det også når dere ikke er enige? Er det vanskelig eller enkelt? Når er det enklere? Når er det vanskeligere?