Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Verdispørsmål - Tilbakemeldinger

Klikk på et av plusstegnene for å trekke et verdispørsmål.

 1. Jeg både får og gir ofte tilbakemeldinger på arbeidsplassen.

  - Hvordan kan du bli bedre på det? Hvilken type tilbakemeldinger tror du at de andre vil ha?

 2. Jeg er flink til å ta imot tilbakemeldinger.

  - Er det forskjell på om du får positiv eller korrigerende tilbakemelding?

 3. Jeg synes det er lett å gi tilbakemeldinger på arbeidsplassen.

  - Gjelder det både positive og konstruktive/korrigerende tilbakemeldinger? Hva er den beste måten å gjøre det på?

 4. Jeg er flink til å forebygge og håndtere konflikter.

  - Hvordan kan du jobbe mer spesifikt med det?

 5. Det finnes gode og dårlige tidspunkt for tilbakemeldinger.

  - Når er det beste tidspunktet for å gi tilbakemeldinger? I en gruppe eller på tomannshånd? Er det viktig å ta det opp med en gang hendelsen inntreffer, eller kan man vente?