Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Vårt kvalitetssystem er ISO-sertifisert - og vi er sertifisert som Miljøfyrtårn!

Publiseringsdato: 25-05-2020

Vi har ISO-sertifisering av vårt ledelses- og kvalitetssystem, og er i tillegg sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vårt kvalitetssystem er ISO-sertifisert


Vi har ISO-sertifisering av vårt ledelses- og kvalitetssystem! Dette gir en ekstra trygghet og kvalitet for assistentene, arbeidsgiverne og kommunene.


Ikke mange BPA-leverandører i Norge er ISO-sertifisert. Å bli ISO-sertifisert betyr at uavhengige revisorer gjennomgår vårt ledelses- og kvalitetssystem og sjekker om det holder den standard som er beskrevet i sertifiseringen. Etter at vi er sertifisert blir vår måte å arbeide på revidert hvert annet år for å sikre at vi gjør det vi har beskrevet i systemet.


Hva oppnås med et kvalitetsledelsessystem?


- fokus på kundens krav og forventninger
- fokus på ledelsens forpliktelser
- styring med interne prosesser
- hensiktsmessig intern kommunikasjon
- fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
- større effektivitet
- grunnlag for å vurdere forbedringer


En ISO-sertifisering bidrar til å holde et gitt kvalitetsnivå og gi bedriften et konkurransemessig fortrinn. En sertifisering av styringssystemet er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og dette medvirker til å skape trygghet for kunden og øke kundetilfredsheten.

 

Vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn!


Vi er stolte av at vi har blitt sertifisert som miljøfyrtårn! Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.


Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.


Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.