Assistanse for voksne

Tilbake til ny til bpa

De fleste voksne leder sine egne assistenter med bistand fra oss når de trenger det. Men noen velger å ha andre til å lede sammen med seg, eller i stedet for seg.

Gjennom oss i Humana brukerstyrt personlig assistanse får du kunnskap om hvordan assistenter er verktøy som bidrar til å forenkle hverdagen for deg og dine nærmeste.

Er du usikker på om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er noe for deg eller ønsker du å bytte leverandør? 

La våre erfarne rådgivere hjelpe deg!

950 43 000

«Du ordlegger deg bedre enn meg»

Med glimt i øyet slår Emil fast at assistenten Even ordlegger seg bedre enn han. Vi smiler av hans selvironiske og opplagte kommentar, for Emil må jobbe litt ekstra for å gjøre seg forstått.

Emil har fått et selvstyrt liv

Her kan vi levere assistanse

Ta kontakt med oss for å få vite mer om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i din kommune, det koster ingenting. Vi hjelper deg så gjerne!