Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Alt du trenger å gjøre, er å ta kontakt med oss, resten ordner vi.

Kontakt meg!

BPA som løsning

Hvis du har en funksjonsnedsettelse, kan du søke om assistanse i kommunen du bor i. Vi kan hjelpe deg å søke hvis du trenger veiledning.

Dette sier loven om dine rettigheter:

  • Er du funksjonshemmet, under 67 år og har et vedtak på 32 timer per. uke kan du kreve å få assistansen i form av BPA.
  • Har du et vedtak på mellom 25 og 32 timer per uke, har du også rett på BPA. For å kunne avvise kravet, må kommunen kunne bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse.
  • Er vedtaket ditt på under 25 timer i uken kan du få BPA basert på kommunalt skjønn.  

Rollen som arbeidsleder

Ved hjelp av dine personlig utvalgte assistenter, skal du ha frihet til å gjøre det du selv ønsker. De fleste av kundene våre er arbeidsledere selv, men noen har også hjelp til å lede hele eller deler av assistentordningen.

Som arbeidsleder har du ansvar for å:

  • Sette deg inn i arbeidsledermanualen og gjennomføre arbeidslederkurs
  • Definere stillingsbeskrivelse, annonsere og intervjue nye assistenter
  • Gjennomføre opplæring
  • Sette opp arbeidsplan og attestere timelister hver måned
  • Skaffe vikarer og følge opp sykemeldte

Hvorfor velge oss?

Vi mener at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være helt enkelt, og akkurat slik du selv vil ha det. Derfor har vi en verktøykasse vi kaller Humana-pakken, som skal gi trygge rammer for deg som arbeidsleder og assistentene dine.

Slik blir du kunde hos oss

Ta kontakt med oss for å få vite mer om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i din kommune, det koster ingenting. Vi hjelper deg så gjerne!

Følg oss i sosiale medier