Assistent og kunde i bil

Vanlige spørsmål og svar

Her har vi samlet de mest vanlige spørsmålene og svarene vi mottar daglig om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse. Det er et verktøy som gir deg med en funksjonsnedsettelse assistanse – i og utenfor hjemmet. BPA innebærer at man finner assistenter som passer seg og sine behov, og bruker assistentene til bistand i hverdagen.

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse og har behov for bistand i hverdagen, kan du søke om assistanse i kommunen du bor i. Vi kan hjelpe deg å søke hvis du trenger veiledning.

Kort oppsummert sier loven dette om dine rettigheter:

o Er du funksjonshemmet, under 67 år og har et vedtak på 32 timer pr. uke kan du kreve å få assistansen i form av BPA.
o Har du et vedtak på mellom 25 og 35 timer pr. uke, har du også rett på BPA. For å kunne avvise kravet, må kommunen kunne bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse.
o Er vedtaket ditt på under 25 timer i uken, kan du få BPA basert på kommunalt skjønn.

Du kan lese mer om lovverket rundt BPA i pasient- og brukerrettighetsloven. Lenke til et annet nettsted.

En personlig assistent utfører arbeidsoppgavene arbeidsleder gir dem. Det kan for eksempel være å utføre praktisk husarbeid, klippe gresset, assistere på kino, være med på reiser, på tur i skogen, handle matvarer, personlig stell, lage middag, og mye mer.

Her kan du lese mer om hva det vil si å være personlig assistent. Lenke til et annet nettsted.

Å bruke privatleverandører av BPA er helt gratis. Noen kommuner i Norge har en egenandel for praktisk bistand-delen av BPA. Det kan variere hva denne egenandelen er fra kommune til kommune.

Ta kontakt med kommunen din og få adressen til hvor du kan sende søknadsbrevet ditt. Alle kommuner i Norge er lovpålagt å tilby BPA. Vi i Humana kan hjelpe deg med å skrive søknaden. Vi hjelper deg med å kartlegge behovet ditt, og hva du burde skrive i søknaden.

Ta kontakt med oss her, så hjelper vi deg. Lenke til et annet nettsted.

Hvis du har fått innvilget BPA og bor i en kommune der private leverandører leverer dette, må du velge en leverandør.

Vi har en egen podkastepisode, Din guide til å velge BPA-leverandør, som vi anbefaler at du lytter til. Her finner du også en sjekkliste for deg som skal velge leverandør av brukerstyrt personlig assistanse. Lenke til et annet nettsted.

Hvis du bor i en kommune der kun kommunen leverer BPA, må du velge kommunen som din BPA-leverandør.