Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Kan jeg få BPA?

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse og har behov for bistand i hverdagen, kan du søke om assistanse i kommunen du bor i. Vi kan hjelpe deg å søke hvis du trenger veiledning.

Kort oppsummert sier loven dette om dine rettigheter:

o Er du funksjonshemmet, under 67 år og har et vedtak på 32 timer pr. uke kan du kreve å få assistansen i form av BPA.
o Har du et vedtak på mellom 25 og 35 timer pr. uke, har du også rett på BPA. For å kunne avvise kravet, må kommunen kunne bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse.
o Er vedtaket ditt på under 25 timer i uken, kan du få BPA basert på kommunalt skjønn.

Du kan lese mer om lovverket rundt BPA i pasient- og brukerrettighetsloven.