Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Hva er BPA?

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse. Det er et verktøy som gir deg med en funksjonsnedsettelse assistanse – i og utenfor hjemmet. BPA innebærer at man finner assistenter som passer seg og sine behov, og bruker assistentene til bistand i hverdagen.