Kvinna med rött hår sitter vid ett bord och skriver med en penna.

Funksjonsassistanse

Funksjonsassistanse er en nøkkeltjeneste som tilrettelegger for at individer med funksjonsnedsettelser kan trives og yte sitt beste i arbeidslivet. Gjennom denne støtteordningen fra NAV får arbeidstakere praktisk assistanse som sikrer at de kan utføre sine daglige oppgaver med styrke og selvsikkerhet. Enten det er innenfor undervisning, industri eller kunst, sikrer funksjonsassistanse at hver arbeidstaker får den individuelle støtten de fortjener.

Vil du vite mer om funksjonsassistanse? Kontakt meg

Eivind Collin

Salgs- og forretningsutvikler BPA

eivind.collin@humananorge.no901 42 417

Hva er funksjonsassistanse?

Funksjonsassistanse i yrkeslivet

Funksjonsassistanse innebærer å dekke lønnskostnader for en assistent som gir nødvendig praktisk støtte, slik at arbeidstakere kan utføre sine vanlige jobboppgaver. Denne støtten kan omhandle både jobbspesifikke og personlige oppgaver.

Tilrettelegging for de med synshemming

For dem med nedsatt syn kan det være fordelaktig å kombinere funksjonsassistanse med tjenester som lese- og sekretærtjenester. Funksjonsassistenten kan bistå med transport til møter, praktisk assistanse på jobb og andre steder, og mer.

Det er mulig å ha en og samme person for både funksjonsassistanse og lese- og sekretærhjelp.

Fordeler

Ved hjelp av funksjonsassistanse kan ansatte med funksjonshemninger enten fortsette i sitt nåværende yrke eller komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Arbeidsgivere gis også muligheten til å beholde eller ansette arbeidstakere med funksjonsnedsettelse.

I dag brukes funksjonsassistanse i forskjellige sektorer som undervisning, bygg og anlegg, landbruk, industri, og innen kreative fag som musikk og kunst. Den praktiske støtten strekker seg fra den vanlige arbeidsplassen til hjemmekontor, møter både internt og eksternt, og til jobbrelaterte reiser.

Erfarne rådgivere

Vår BPA-direktør og mange av våre rådgivere har praktisk erfaring fra assistentyrket, har funksjonsassistanse selv, er arbeidsleder i egne ordninger, har hatt rollen som medarbeidsleder eller leder BPA-ordninger på vegne av egne barn. På hver sin måte besitter de verdifull erfaring som vi deler og benytter i det daglige arbeidet i oppfølgingen av arbeidslederne og assistentene og i vår håndtering av funksjonsassistanse og BPA-ordningene.

Vi har også rådgivere med erfaring fra andre helse- og omsorgstjenester, både faglig og administrativt, som for eksempel sykepleier, ambulansearbeider og ergoterapeut. Våre personlige erfaringer styrker oss, bidrar til breddeperspektiv, og solid forståelse for alle sider og parter i prosessen.

Kunnskapsdeling og erfaringsutvekslinger mellom de ansatte skjer både gjennom våre ukentlige avdelingsmøter, workshops, og den åpne og tette dialogen kollegaene imellom. Dette gjør at vi hele tiden utvikler oss faglig og spiller hverandre enda bedre som tjenesteutøver.

Gode digitale løsninger

I tjenesten funksjonsassistanse gjennom Humana omsorg og assistanse forstår vi viktigheten av å tilby våre kunder digitale systemer som ikke bare effektiviserer prosessene, men som også respekterer tiden og behovene til de som allerede har fulltidsjobber og hektiske liv. Vårt mål er å tilby digitale løsninger som jobber for deg, ikke imot deg.

Alle våre tjenester og prosesser er fullstendig digitalisert. Dette betyr at du aldri trenger å bekymre deg for å sende en eneste papirlapp i posten eller bry deg om unødvendig byråkrati. Med vår brukervennlige digitale plattform kan du enkelt administrere din funksjonsassistanse-ordning, sende inn dokumentasjon og kommunisere med vårt team, alt på nett. Dette frigjør verdifull tid og gir deg friheten til å fokusere på det som virkelig betyr noe i livet ditt.

Våre digitale systemer er utviklet med deg i tankene, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dem for å møte dine behov og forenkle prosessene ytterligere. Med oss kan du være sikker på at du får tilgang til moderne, brukervennlige verktøy som gjør din opplevelse med funksjonsassistanse så smidig og problemfri som mulig. Vi forstår at din tid er verdifull, og vi er dedikert til å sørge for at våre digitale systemer hjelper deg, ikke hindrer deg.