Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Multippel sklerose

Når multippel sklerose hindrer deg i å leve det livet du selv ønsker, er det godt å vite at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan være en mulighet.

Multippel sklerose er en kronisk, nevrologisk sykdom som angriper vev i hjernen og ryggmargen. Sykdommen rammer hovedsakelig de i 20-40 års alderen og kan utvikle seg veldig ulikt fra person til person. For deg som er blitt hardt rammet av multippel sklerose, kan BPA brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utgjøre en stor forskjell i hverdagen og gi deg friheten tilbake. Med dine personlig utvalgte assistenter bestemmer du selv hva du vil bruke assistansen din til.

Vi i Humana BPA er opptatt av å gi deg som har multippel sklerose god rådgivning om du har behov for det, og vil hjelper deg gjerne med å søke om brukerstyrt personlig assistanse i kommunen din hvis du trenger det.