Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Hjerneslag

Livet etter et hjerneslag, kan by på en rekke utfordringer som kan gjøre det ekstra vanskelig for deg å leve det livet du selv ønsker. Da kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) være veien til et selvstendig liv igjen.

Når hjerneslag fører til nedsatt funksjonsevne, kan dette oppleves som en påkjenning for deg som er blitt rammet og dine nærmeste. Som pårørende kan man også oppleve å få en ny rolle, som omsorgsgiver. Da kan vi hjelpe dere å få innvilget den assistanse personen med hjerneslag har behov for. Ta kontakt med våre erfarne rådgivere, så skal vi hjelpe dere så godt vi kan.